Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data publikacji: 21 grudnia, 2018

OSI CompuTrain Sp z o.o. („my”) administruje stroną internetową http://instantfeedback.pl/ oraz aplikacją mobilną Focus on Feedback.

Ta strona zawiera informacje dotyczące naszej polityki związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem danych w ramach usług realizowanych przez wyżej wymienioną stronę oraz aplikację.

Wykorzystujemy twoje dane do realizacji i udoskonalania usługi.  Korzystając z usług wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych zgodnie z tą polityką prywatności. Jeżeli nie wskazano inaczej to wszelkie określenia mają takie same znaczenie jak w regulaminie korzystania z usługi.

Zbieranie i przetwarzanie informacji

Zbieramy różne rodzaje informacji umożliwiające realizację i doskonalenie usługi.

Typy danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z usług możesz być poproszony (lub twój pracodawca) o dane pozwalające skontaktować się z tobą oraz cię zidentyfikować. Dane te mogą zawierać:

 • adres email
 • Imię i nazwisko
 • Ciasteczka i dane dotyczące korzystania z usługi

Dane dotyczące korzystania z usługi

Przetwarzamy dane związane z realizacją usługi przesyłane przez twoją przeglądarkę na komputerze lub twoje urządzenie mobilne.

Dane te mogą zwierać takie informacje jak adres IP, rodzaj i wersję przeglądarki, strony, które odwiedziłeś, czas i datę twojej wizyty, czas, który spędziłeś korzystając z usług oraz inne identyfikatory lub dane diagnostyczne.

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej przetwarzane dane mogą zawierać informację o typie urządzenia, z  którego korzystasz, identyfikatora urządzenia, adresu IP, z którego się łączysz lub inne dane diagnostyczne.

Tracking i Cookies

Wykorzystujemy cookies (tzw. ciasteczka) i podobne technologie do pobierania informacji o twojej aktywności i w celu przechowywania określonych informacji.

Cookies to niewielkie pliki, które mogą zawierać unikalny anonimowy identyfikator. Pliki te są wysyłane przez przeglądarkę internetową i przechowywane na twoim urządzeniu. Wykorzystujemy tego typu pliki i skrypty do przechowywania informacji potrzebnych do realizacji i doskonalenia usługi.

Możesz wyłączyć w przeglądarce internetowej obsługę cookies, jednak może to spowodować, że nie wszystkie elementy usługi będą dostępne.

Przykładowe Cookies stosowane przez nas:

 • Session Cookies. Do obsługi sesji połączenia z usługą.
 • Preference Cookies. Do zapamiętania ustawień.
 • Security Cookies. Do zachowania bezpieczeństwa usługi.

Przetwarzanie danych

OSI CompuTrain Sp z o.o. przetwarza dane w następujących celach:

 • Do prawidłowej realizacji usługi
 • Do informowania cię w ramach usługi
 • Do umożliwienia ci wykorzystania interaktywnych funkcjonalności usługi
 • Do wsparcia użytkownika
 • Do zbierania informacji umożliwiających doskonalenie usługi
 • Do monitorowania działania usług
 • Do identyfikacji, zapobiegania i naprawiania usterek technicznych

Przesyłanie danych

Twoje dane, włączając osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane poza naszym krajem, jeśli korzystasz z usług poza granicami kraju lub masz urządzenie zarejestrowane u zagranicznego operatora. W takim przypadku może mieć zastosowanie prawodawstwo innego kraju.

Jeżeli jesteś spoza Polski i zgadzasz się na przekazanie nam danych, to przyjmij do wiadomości, że transferujemy dane do Polski i przetwarzamy je w Polsce.

Twoja zgoda na tę Politykę Prywatności oraz przekazanie danych oznacza zgodę na taki transfer.

OSI CompuTrain Sp z o.o. dołoży racjonalnych starań, żeby zapewnić bezpieczne i zgodne z Polityką Prywatności przetwarzanie danych a dane osobowe nie będą przekazywane do innych organizacji lub państw bez zachowania adekwatnej kontroli i zabezpieczeń.

Ujawnienie danych

Wymagania prawne

OSI CompuTrain Sp z o.o. może przekazać dane w dobrej wierze w następujących przypadkach:

 • Żeby zaspokoić prawne zobowiązania
 • Do chronienia i obrony prawa do własności firmy OSI CompuTrain Sp. z o.o.
 • Do unikania i wykrywania możliwych nieprawidłowości związanych z Usługą
 • Do ochrony bezpieczeństwa użytkowników lub całej społeczności
 • Do ochrony przed prawną odpowiedzialnością

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas bardzo istotne, jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych jest w 100% bezpieczna. Będziemy starali się w ramach ekonomicznie uzasadnionych możliwości chronić twoje dane, jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa absolutnego.

Dostawcy usług powiązanych

Możemy współpracować z trzecimi firmami lub osobami fizycznymi zajmującymi się facylitacją usługi lub realizacją w naszym imieniu usługi lub jej części lub analizą sposobu działania usługi.

Firmy trzecie mają dostęp do twoich danych tylko w zakresie potrzebnym do realizacji swoich zadań i są zobowiązane do nie używania tych danych do innych celów.

Odnośniki do innych stron

Nasza usługa może zawierać odnośniki do stron, które nie są zarządzane przez nas. Jeśli klikniesz taki link zostaniesz przeniesiony na tego typu stronę. Zalecamy zapoznawanie się z politykami prywatności wszystkich stron, które odwiedzasz.

Nie mamy kontroli i nie bierzemy odpowiedzialności za treści, działania i polityki prywatności stron zewnętrznych wobec usługi.

Prywatność dzieci

Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18-go roku życia („Dzieci”). Nie zbieramy świadomie informacji osobowych dotyczących osób poniżej 18-go roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i masz wiedzę o przekazanych w ramach usługi informacjach osobowych o dzieciach, to skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się o tym, że w ramach usługi przetwarzane są dane dzieci bez stosownych zezwoleń rodziców lub opiekunów prawnych, to podejmiemy kroki dążące do usunięcia tych danych z naszych serwerów.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy zmieniać treść Polityki Prywatności od czasu do czasu. Będziemy informować o wszelkich zmianach poprzez publikację zaktualizowanego tekstu na tej stronie.

Poinformujemy cię poprzez adres email lub wyraźną informację na stronie usługi o zmianach, zanim zaczną obowiązywać, czyli przed terminem wskazanym na początku tego tekstu.

Zalecamy regularne przeglądanie tekstu Polityki Prywatności w celu zapoznania się ze zmianami. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji na tej stronie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu zapraszamy do kontaktu:

 • Przez email: privacy@computrain.pl